Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

6
Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn
Rate this post


Blade and Soul chính thức cho ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn từ 12h00 ngày 22.09.2017 và ngừng bán vào 23h59 phút ngày 05.10.2017.

Chi tiết vật phẩm

Cửa hàng F9 sẽ cho ra mắt 3 Combo Lam Thạch Hồng Môn, bao gồm:

1. Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn – Thần Long

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

  • Giá bán: 32.000 Kim Cương

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

Người chơi sẽ nhận được TẤT CẢ  các món đồ sau khi mua Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn – Thần Long:

  • 1 Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

  • 1 Trang phục Thần Long

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

2. Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn – Nguyên liệu

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

  • Giá bán: 32.000 Kim Cương

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

Người chơi sẽ nhận được TẤT CẢ  các món đồ sau khi mua Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn – Nguyên liệu:

3. Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

  • Giá bán: 12.000 Kim Cương

Ra mắt 3 gói vật phẩm Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn

Người chơi sẽ nhận được TẤT CẢ  các món đồ sau khi mua Combo Lam thạch 5 cạnh Hồng Môn:

Đăng bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here