Hệ thống bảng ngọc (Gem Star) trong game Blade & Soul Việt Nam
Rate this post


Hôm nay tôi sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ về hệ thống gem trong game BnS Việt Nam cho những bạn mới chơi game Blade & Soul. Chúng tôi mong rằng với bảng ngọc (gem) Blade and Soul này sẽ giúp các bạn sẽ hiểu hơn về chúng.

Gem color

CạnhChất lượngHiệu ứng

Diamond

3 cạnhxanh láTăng attack 4
3 cạnhxanh dươngTăng attack 7
4 cạnhxanh láTăng attack 8
4 cạnhxanh dươngTăng attack 14
5 cạnhxanh láTăng attack 15
5 cạnhxanh dươngTăng attack 19
5 cạnh tímTăng attack 25
6 cạnhxanh láTăng attack 21
6 cạnhxanh dươngTăng attack 28
6 cạnhtímTăng attack 35
7 cạnh xanh láTăng attack 30
7 cạnh xanh dươngTăng attack 40
7 cạnh timTăng attack 48
8 cạnhxanh láTăng attack 52
8 cạnhxanh dươngTăng attack 56
8 cạnhtimTăng attack 60
3 cạnhxanh láTăng phòng thủ 40
3 cạnhxanh dươngTăng phòng thủ 80
4 cạnhxanh láTăng phòng thủ 90
4 cạnhxanh dươngTăng phòng thủ 180
5 cạnhxanh láTăng phòng thủ 200
5 cạnhxanh dươngTăng phòng thủ 280
5 cạnh tímTăng phòng thủ 400
6 cạnhxanh láTăng phòng thủ 300
6 cạnhxanh dươngTăng phòng thủ 470
6 cạnhtímTăng phòng thủ 600
7 cạnh xanh láTăng phòng thủ 500
7 cạnh xanh dươngTăng phòng thủ 650
7 cạnh timTăng phòng thủ 800
8 cạnhxanh láTăng phòng thủ 850
8 cạnhxanh dươngTăng phòng thủ 900
8 cạnhtimTăng phòng thủ 1000

Amethyst

3 cạnhxanh láKhi crit hút 30 hp
3 cạnhxanh dươngKhi crit hút 45 hp
4 cạnhxanh láKhi crit hút 50 hp
4 cạnhxanh dươngKhi crit hút 80 hp
5 cạnhxanh láKhi crit hút 90 hp
5 cạnhxanh dươngKhi crit hút 110 hp
5 cạnh tímKhi crit hút 140 hp
6 cạnhxanh láKhi crit hút 120 hp
6 cạnhxanh dươngKhi crit hút 170 hp
6 cạnhtímKhi crit hút 200 hp
7 cạnh xanh láKhi crit hút 190 hp
7 cạnh xanh dươngKhi crit hút 220 hp
7 cạnh timKhi crit hút 240 hp
8 cạnhxanh láKhi crit hút 260 hp
8 cạnhxanh dươngKhi crit hút 280 hp
8 cạnhtimKhi crit hút 300 hp
6 cạnhTímTăng độ chính xác cho đòn đánh : 15
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng độ chính xác cho đòn đánh : 25
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng độ chính xác cho đòn đánh : 50
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng độ xuyên giáp cho đòn đánh : 15
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng độ xuyên giáp cho đòn đánh : 25
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng độ xuyên giáp cho đòn đánh : 50
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng tỉ lệ crit cho đòn đánh : 25
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng tỉ lệ crit cho đòn đánh : 50
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng tỉ lệ crit cho đòn đánh : 100
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng attack : 1
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng attack : 2
Khi crit hút 200 hp
6 cạnhTímTăng attack : 3
Khi crit hút 200 hp
7 cạnhxanh dươngTăng attack 7
Khi crit hút 240 hp
7 cạnhtímTăng attack 10
Khi crit hút 250 hp
7 cạnhtímTăng attack 12
Khi crit hút 220 hp
8 cạnhxanh dươngTăng attack 13
Khi crit hút 280 hp
8 cạnhtímTang attack 18
Khi crit hút 300 hp

RUBY

3 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
4 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
5 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
6 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
6 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
6 cạnhtímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff – 2 đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit
6 cạnhtímTăng độ chính xác 25
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng độ chính xác 50
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng độ xuyên giáp 25
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng độ xuyên giáp 50
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng tỉ lệ crit cho đòn đánh :50
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng tỉ lệ crit cho đòn đánh :100
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng attack : 2
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng attack : 3
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
6 cạnhtímTăng attack : 4
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff –

2 đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit

7 cạnhxanh dươngTăng attack 10
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff –

3 Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit

7 cạnhtímTăng attack 15
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff –

3 Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit

8 cạnhxanh dươngtăng attack 20
Tất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên xuất hiện 1 buff –

3 Đòn đánh tiếp theo sẽ là crit hit

3 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 60 dmg
3 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 90 dmg
4 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 100 dmg
4 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 160 dmg
5 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 180 dmg
5 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 230 dmg
5 cạnh tímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 300 dmg
6 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 240 dmg
6 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 360 dng
6 cạnhtímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 400 dmg
7 cạnh xanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 380 dmg
7 cạnh xanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 550 dmg
7 cạnh timTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 800 dmg
8 cạnhxanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 1100 dmg
8 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 1500 dmg
8 cạnhtimTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 2300 dmg
3 cạnhxanh láTất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên : stun mục tiêu 1s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

3 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 30 dmg
Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên : stun mục tiêu 1s(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)
4 cạnhxanh láTất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 1.5s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

4 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 60 dmg
Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 1.5s(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)
5 cạnhxanh láTất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

5 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 90 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

5 cạnhtímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 110 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

6 cạnhxanh láTất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2.5s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

6 cạnhxanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 120 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2.5s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

6 cạnhtímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 140 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 2.5s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

7 cạnh xanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 130 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

7 cạnh xanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 200 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

7 cạnh tímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 320 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

8 cạnh xanh láTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 500 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu)

8 cạnh xanh dươngTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 500 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu) ??

8 cạnh tímTất cả những hit đánh có cơ hội ngẫu nhiên add thêm 500 dmg

Tất cả những hít đánh có cơ hội ngẫu nhiên: stun mục tiêu 3s

(Có Cooldown ẩn là 30s nếu cùng 1 mục tiêu) ??

TOPAZ

3 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 20hp
3 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 30hp
4 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 30hp
4 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 50hp
5 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 50hp
5 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 65hp
5 cạnh tímNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 80hp
6 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 60hp
6 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun): hút 80hp
6 cạnhtímNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 100hp
7 cạnh xanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã (down)hay choáng(stun):hút 90hp
7 cạnh xanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 150hp
7 cạnh timNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 200hp
8 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 300hp
8 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 430hp
8 cạnhtimNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 650hp
6 cạnhxanh dươngTăng attack 5

Nếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): hút 80hp

6 cạnhtímTăng attack 5

Nếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 100hp

7 cạnhxanh dươngTăng attack 10

Nếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 150hp

7 cạnhtímTăng attack 15

Nếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 200hp

8 cạnhxanh dươngTăng attack 20

Nếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun):hút 430hp

3 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 20 dmg
3 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 30 dmg
4 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 35 dmg
4 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 60 dmg
5 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 70 dmg
5 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 90 dmg
5 cạnh tímNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 110 dmg
6 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 95 dmg
6 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 120 dmg
6 cạnhtímNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 140 dmg
7 cạnh xanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 130 dmg
7 cạnh xanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 200 dmg
7 cạnh timNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 320 dmg
8 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): add 510 dmg
8 cạnhxanh dương?
8 cạnhtim?
5 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 1000
5 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 2000
5 cạnhtímNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 3000
6 cạnhxanh láNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 1500
6 cạnhxanh dươngNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 2500
6 cạnhtímNếu hit mục tiêu đang bị ngã(down)hay choáng(stun): cắt giảm recovery của mục tiêu – 3500

Beryl

6 cạnhxanh dươngTăng attack : 3

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 325hp theo thời gian

6 cạnhtímTăng attack : 5

Tăng Hp : 300

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 400hp theo thời gian

7 cạnhxanh dươngTăng attack : 8

Tăng Hp : 400

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 425hp theo thời gian

7 cạnhtimTăng attack : 12

Tăng Hp : 450

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 500hp theo thời gian

7 cạnhtímtăng attack : 13

Tăng hp : 500

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 500hp theo thời gian

8 cạnhxanh dươngtăng attack : 15

Tăng hp : 550

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 830hp theo thời gian

 

8 cạnhtímtăng attack : 20

Tăng hp : 650

Khi né(Evasion) thành công : hồi phục 1080hp theo thời gian

 

 

Aquamarine

6 cạnhTimTăng attack : 6

Tất cả những hit crit : hút 50 hp

Khi đang nhận dmg bởi đối phương có cơ hội ngẫu nhiên hồi phục 10% chii

7 cạnhxanh dươngTăng attack : 12

Tất cả những hit crit : hút 80 hp

Khi đang nhận dmg bởi đối phương có cơ hội ngẫu nhiên hồi phục 10% chii

7 cạnh tímTăng attack : 18

Tất cả những hit crit : hút 110 hp

Khi đang nhận dmg bởi đối phương có cơ hội ngẫu nhiên hồi phục 10% chii

8 cạnhxanh dươngTăng attack : 24

Tất cả những hit crit : hút 140 hp

Khi đang nhận dmg bởi đối phương có cơ hội ngẫu nhiên hồi phục 10% chii

Sapphire

6 cạnh tímKhi đối phương né tránh hay block. Hồi phục 200 hp theo thời gian +

Bạn nhận 1 buff – 1 Đòn đánh tiếp theo của bạn sẽ crit.

6 cạnhtímTăng độ chính xac 15

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng độ chính xac 25

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng độ chính xac 50

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng độ xuyên giáp 15

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng độ xuyên giáp 25

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng độ xuyên giáp 50

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng tỉ lệ crit 25

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng tỉ lệ crit 50

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng tỉ lệ crit 100

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng attack 1

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng attack 2

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng attack 3

Khi đôi phương né tránh hay block, đối phương nhận 100 dmg

6 cạnhtímTăng attack 3

Khi đôi phương né tránh hay block, ta hồi phục 300hp theo thơi gian

6 cạnhtímTăng attack 4

Khi đôi phương né tránh hay block, ta hồi phục 300hp theo thơi gian

Jade

6 cạnhtímTăng hp 500

Khi né tránh hay block thành công : hồi phục 650hp theo thời gian

 

Đăng bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here